Op deze pagina vindt u de disclaimer van Allemaal-EHBO.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door A. Brouwer Eerste Hulp Instructeur. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A. Brouwer Eerste Hulp Instructeur is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij A. Brouwer Eerste Hulp Instructeur.

Geen garantie op juistheid 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met A. Brouwer Eerste Hulp Instructeur en/of Allemaal-EHBO.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

A. Brouwer Eerste Hulp Instructeur streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie. Wij behouden ons het recht voor om de informatie en diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding. A. Brouwer Eerste Hulp Instructeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige buy social traffic staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van A. Brouwer Eerste Hulp Instructeur en van Allemaal-EHBO.nl op deze pagina.

This shortcode LP Profile only use on the page Profiel